Veřejný internet

Provozní řád internetu

 

1. Provozní řád pro uživatele internetu je součástí Knihovního řádu Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.

 

2. Podle ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění zákona č. 1/2005 Sb., týkající se poskytování služby dle § 4, odst. 1, písm. d) knihovního zákona, může internet využívat každý návštěvník knihovny.

 

3. Internet v MKS je zpřístupněn bezplatně především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a k jejich studijním účelům.

 

4. Uživatel je povinen při vstupu předložit platný čtenářský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti.

 

5. U jednoho PC mohou pracovat nejvýše dvě osoby.

 

6. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory nebo instalovat aplikace stažené z internetu.

 

7. Uživatel je plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky VT.

 

8. Data získaná při práci s Internetem si mohou uživatelé nahrát na vlastní diskety a CD nebo na nosiče, které si zakoupí v knihovně.

 

9. Se získanými daty a informacemi nakládá uživatel výhradně v souladu s ustanovením autorského zákona a ostatními právními předpisy.

 

10. MKS nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li počítačové viry.

 

11. Uživatelé mladší 18 let nesmějí navštěvovat stránky s erotickým či pornografickým obsahem. Všichni uživatelé bez výjimky mají zakázáno navštěvovat stránky propagující násilí, terorismus, fašismus a rasismus.

 

12. Uživatel je povinen dbát pokynů zaměstnanců knihovny. V případě porušení provozního řádu může být vykázán. Tím však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za čas strávený na Internetu.

 

detsky

dospeli

CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem - netfirmy.czKnihovny - netfirmy.cz

Kontakt

Tylova 512 Ředitelka: Mgr. Marta Pešková Staníková
Dvůr Králové nad Labem Zástupce ředitelky, Oddělení pro dospělé, Akvizice: Hana Horáčková
PSČ 54401 Dětské oddělení: Martina Voňková, DiS.
IČ 71176861 Studovna a čítárna, Meziknihovní výpůjční služba: Mgr. Věra Bukovská
mobil: 721390348 Hudební oddělení a veřejný internet: Denisa Všetečková, DiS.
  606531153 Oddělení pro dospělé: Šárka Antoňáková, Ivana Kelemenová
telefon:

499318322

 
 

499318321

 
Unimedia Realizace: Radek Vaňura